الکتروفورز، ژل داکیومنتیشن و پی سی آر ( PCR )

الکتروفورز (Electrophoresis) به حرکت ذرات در مایع تحت میدان الکتریکی گویند.

به سبب اینکه ماکرومولکولهای زیستی مانند دی‌ان‌ای و پروتئینها باردار هستند با قرار گرفتن آنها در میدان الکتریکی، آنها بر اساس خواص فیزیکی مثل شکل فضایی،وزن مولکولی و بار الکتریکی، تفکیک می شوند. برای این منظور از روشی بنام الکتروفورز استفاده می‌شود. روش‌های مختلف الکتروفورزی برای تفکیک و مطالعه بیومولکولها اعم از اسیدهای نوکلئیک یا پروتئین‌ها ابداع شده‌اند.

زیست فرایند ارشیا
زیست فرایند ارشیا

انواع تانک الکتروفورز افقی، عمودی، دو بعدی، بلاتینگ، IEF، پاور ساپلای، ژل داک، ترانس ایلومیناتور، نرم افزار آنالیز ژل، پی سی آر، ریل تایم پی سی آر، هود پی سی آر، هیتر درای بلاک، ژل درایر، فرمانتور ، و تانک ازت

 

دسته بندی محصولات