فناوریهای تولید مثل و مهندسی جنینی

پیزو میکرو مانیپولاتور (PMM) به پیشرفت درخشان مهندسی جنینی و فن آوری تولید مثل از طریق برنامه های کاربردی از جمله پیزو-ICSI، انتقال هسته ای (شبیه سازی)، و تزریق ES، و غیره در سال های اخیر کمک کرده است.
 

زیست فرایند ارشیا
دسته بندی محصولات