میکروسکوپ فلورسنت

انواع میکروسکوپ های فلورسنت دو چشمی و سه چشمی (Tri nocular) ، نور از بالا (Up right)

دسته بندی محصولات