میکروسکوپ اینورت

انواع میکروسکوپ های اینورت دو چشمی و سه چشمی با قابلیت سیستم فاز کنتراست، نصب انواع دوربین های دیجیتالی و CCD

انواع میکروسکوپ اینورت دو چشمی و سه چشمی با قابلیت سیستم فاز کنتراست، نصب انواع دوربین های دیجیتالی و CCD

دسته بندی محصولات