استریو میکروسکوپ | لوپ

انواع استریو میکروسکوپ (لوپ) دو چشمی و سه چشمی با قابلیت نصب سیستم های دوربین دیجیتال، CCD، فلورسنت برای مصارف بیولوژی، تحقیقاتی و صنعتی

انواع استریو میکروسکوپ (لوپ) دو چشمی و سه چشمی با قابلیت نصب سیستم های دوربین دیجیتال، CCD، فلورسنت

دسته بندی محصولات