میکروسکوپ آموزشی | دانش آموزی

انواع میکروسکوپ های  آموزشی در مدل های تک چشمی، دو چشمی، سه چشمی (جهت نصب انواع دوربین) قابل استفاده در مدارس آموزشی قابل ارائه می باشد.

دسته بندی محصولات