تجهیزات آزمایشگاهی عمومی

مجموعه ای کامل از تجهیزات عمومی آزمایشگاه شامل: سمپلر، سانتریفیوژ، اسپکتروفتومتر، انواع میکروسکوپ های نوری (بیولوژی، فلورسنت، اینورت، فاز کنتراست، دارک فیلد، پلاریزان، استاد دانشجو، متالوژی و آموزشی)، انواع اولترا فریزر، فریزر و یخچال آزمایشگاهی، انکوباتور، آون، اتوکلاو، بن ماری، آب مقطر گیری یکبار و دو بار تقطیر، هات پلیت، استیرر، همزن مغناطیسی، شیکر، ورتکس، هود لامینار، اتاق رشد، اتاق کشت و تست، کوره آزمایشگاهی، روتاری اواپراتور، انواع پمپ خلاء و پریستالتیک، انواع ترازوی آزمایشگاهی، و شوف بالن قابل ارائه می باشد. 

زیست فرایند ارشیا
دسته بندی محصولات