منبع تغذیه الکتروفورز | پاور ساپلای

انواع منبع تغذیه ( پاور ساپلای Power Supply ) الکتروفورز با ولتاژ های مختلف، دارای 2 جفت خروجی و یا 4 جفت خروجی برای اتصال همزمان به 2 و یا 4 عدد تانک الکتروفورز افقی و یا عمودی ( Horizontal & Vertical Electrophoresis Tank ) قابل ارائه می باشد.

زیست فرایند ارشیا
زیست فرایند ارشیا

انواع پاور ساپلای | منبع تغذیه الکتروفورز

برای استفاده از تانک الکتروفورز افقی و یا عمودی، نیاز به یک منبع تغذیه یا پاور ساپلای داریم تا بتوانیم میدان الکتریکی لازم در تانک الکتروفورز را ایجاد کنیم. 

انتخاب پاور ساپلای بر اساس میزان ولتاژ و آمپر مورد نیاز در تانک الکتروفورز انجام می گیرد. معمولا" برای الکتروفورز افقی از منبع تغذیه با ولتاژ پائین می توان استفاده کرد ولی تانک الکتروفورز عمودی نیاز به پاور ساپلای قویتر دارد. اگر شما با هر دو نوع تانک الکتروفورز افقی و عمودی کار می کنید، سعی کنید منبع تغذیه با ولتاژ بالاتر را تهیه کنید تا برای هر دونوع افقی و عمودی قابل استفاده باشد.

دسته بندی محصولات