ژل داکیومنتیشن و کمی لومینسانس

انواع ژل داکیومنتیشن و نرم افزار های مختلف برای آنالیز ژل قابل ارائه می باشد.

دستگاه ژل داک، شامل: ترانس ایلومیناتور ، اتاقک تاریک ، دوربین دیجیتال و یا CCD ، مانیتور ، و نرم افزار آنالیز ژل می باشد. این سیستم برای عکس برداری و مستند سازی اسید های نوکلئیک و پروتئین از ژل الکتروفورز طراحی شده است. پس از قرار دادن ژل آماده شده الکتروفورز در اتاق تاریک (هود)، عکس توسط دوربین بسیار دقیق سیستم گرفته می شود و سپس توسط نرم افزار مربوطه آنالیز و آماده گزارش خواهد شد.

زیست فرایند ارشیا
زیست فرایند ارشیا

انواع ژل داک ، کمی لومینسانس داکیومنتیشن ، میکرو اسکنر ژل ، نرم افزار آنالیز ژل الکتروفورز ، یو وی کراس لینکر

دستگاه های ژل داک یا ژل داکیومنتیشن در واقع عمل مستند سازی ژل الکتروفورز را انجام می دهد و با نام های ثبات الکتروفورز و یا ثبت تصاویر ژل الکتروفورز نیز شناخته می شوند. و بر اساس اندازه فیلتر UV و طول موج های 254/ 312/365 نانومتر ترانس ایلومیناتور و نوع نور بکار رفته ( UV/ LED ) و نحوه استقرار آنها در سیستم ، نوع و اندازه مانیتور یا نمایشگر ، نوع دوربین (Digital, CCD, CMOS, Cooled CCD) و امکانات نرم افزار های مختلف ارائه شده از یکدیگر متمایز می شوند.

در حال حاضر استفاده از ترانس ایلومیناتور هائی با نور UV در حال منسوخ شدن است و استفاده از نور آبی LED با طول موج 470 نانو متر به علت حذف صدمات نور UV به DNA و RNA و پروتئین ها جایگزین شده است و همچنین استفاده از رنگ های جایگزین اتیدیوم برماید غیر سرطان زا رو به گسترش است.

دسته بندی محصولات