سمپلر متغیر (1 و 8 و 12 کاناله)

انواع سمپلر های متغیر تک کاناله، هشت کاناله و دوازده کاناله در سایز های مختلف قابل ارائه می باشد. 

میکرو پیپت یا سمپلر در سایز های متفاوت برای جابجائی نمونه های مایع آزمایشگاهی استفاده می شود. انواع قابل استریل توسط اتوکلاو و یا تحت اشعه UV مورد استفاده بیشتری دارد. دقت، صحت، کالیبراسیون پایدار و شکل ارگونومیک میکرو پیپت ها، آنها را از هم مجزا و جذابیت برای مصرف کننده ایجاد می کند.

زیست فرایند ارشیا
زیست فرایند ارشیا

سمپلر آزمایشگاهی | میکروپیپت

نکات مهم هنگام استفاده از میکرو پیپت های Cleaver انگلیس :

میکرو پیپت های Cleaver دارای 2 دکمه هستند. اولی برای مکش و تخلیه نمونه مایع طی 2 مرحله فشار انگشت شصت استفاده می شود. و دکمه دوم یا همان نوک پران برای خارج نمودن سر سمپلر استفاده می شود.

برای برداشت نمونه محلول باید بعد از اتصال صحیح و مطمئن و بدون حرکت چرخشی سر سمپلر در محل اتصال، دکمه مکش - تخلیه را تا مرحله اول فشار دهیم تا هوا خالی شود و میکرو پیپت را به صورت عمودی وارد محلول می کنیم ( 3 تا 4 میلیمتر) و سپس به آرامی دکمه را آزاد می کنیم تا محلول، بدون مکش هوا و ایجاد حباب وارد سر سمپلر شود و باید انتهای نوک سمپلر را به کنار بالای ظرف نمونه کشید تا قطره اضافی بیرونی جدا شود. حال نمونه برداشت شده را در ظرف دوم تخلیه نموده و دکمه مکش - تخلیه را تا انتهای مرحله دوم به آرامی فشار می دهیم. برای خروج نوک سمپلر کافیست دکمه نوک پران را در ظرف سر سمپلر های استفاده شده فشار دهیم تا جدا شود.

دسته بندی محصولات