ترانس ایلومیناتور

پس از انجام الکتروفورز، برای مشاهده و یا عکسبرداری از ژل حاوی محصول تحت نور UV (روش قدیمی) از UV Transilluminator استفاده می شود. به علت خطرات ناشی از نور UV برای محصول و کاربر، از ترانس ایلومیناتور دارای نور LED آبی (روش جدید) استفاده می شود. Blue LED Transilluminator هیچ صدمه ای به محصول و هیچ خطری برای کاربر ندارد. 

زیست فرایند ارشیا
زیست فرایند ارشیا

انواع ترانس ایلومیناتور با 3 طول موج قابل انتخاب نور UV و یا نور LED آبی

در حال حاضر انواع ترانس ایلومیناتور به شرح ذیل آماده ارائه می باشد:

- یو وی ترانس ایلومیناتور UV Trans Illuminator با فیلتر طول موج های 254nm, 312nm, 365nm در ابعاد فیلتر 21 * 21 سانتیمتر

- یو وی ترانس ایلومیناتور UV Trans Illuminator با فیلتر طول موج های 254nm, 312nm, 365nm در ابعاد فیلتر 26 * 21 سانتیمتر

- ترانس ایلومیناتور LED با نور آبی Blue LED Trans Illuminator با طول موج 470nm با فیلتر به ابعاد 21 * 21 سانتیمتر

- ترانس ایلومیناتور 2 کاره دارای نور UV با یک یا دو طول موج دلخواه و همچنین نور LED آبی با طول موج 470nm در یک دستگاه

دسته بندی محصولات