هود آزمایشگاهی | هود لامینار فلو

انواع هود های آزمایشگاهی( لامینار، بیو هازارد کلاس A2, B2 ) در ابعاد مختلف، اتاق تمیز

انواع هود آزمایشگاهی | اتاق تمیز | لامینار فلو در کلاس های A2  و  B2 در اندازه های مختلف

دسته بندی محصولات