انواع میکروسکوپ نوری | فلورسانس | اینورت | دوربین دار | استریو میکروسکوپ | پلاریزان | متالوژی | استاد دانشجو

رابرت هوک حدود 400 سال پیش اولین میکروسکوپ را ساخت. و با آن توانست قطعه ای از چوب پنبه را با دقت ببیند. و تصویر آنرا رسم کند. اصطلاح سلول ( اتاق کوچک ) را نیز او برای حفره های چوب پنبه بکار برد.

زیست فرایند ارشیا

انواع میکروسکوپ بیولوژی | معمولی | نوری | فلورسانس | اینورت | فاز کنتراست | دارک فیلد | دوربین دار | استریو میکروسکوپ | پلاریزان | متالوژی | استاد دانشجو | دانش آموزی | آموزشی

میکروسکوپ وسیله ای است که به کمک علوم فیزیک، اپتیک و اپتیک هندسی، برای بزرگنمائی و مشاهده نمونه ها در علوم طبیعت مورد استفاده قرار می گیرد. یک میکروسکوپ شامل موارد زیر است: پایه و بدنه اصلی، هد چشمی دارای لنز های چشمی، صفحه چرخان لنز های شیئی، سیستم نوری، کندانسور جهت تمرکز نور روی نمونه و استیج برای قرار گرفتن نمونه که معمولا" متحرک است. 

طرز کار با میکروسکوپ

- پس از تمیز کردن عدسی ها، صفحه میکروسکوپ را در پائین ترین وضعیت قرار دهید. عدسی شیئی با بزرگنمائی کم را در مسیر نور قرار دهید. یکی از نمونه های آماده موجود در آزمایشگاه را برداشته و لام را روی صفحه بین گیره میکروسکوپ طوری قرار دهید که لامل به سمت بالا باشد و نور از آن عبور کند. درون عدسی چشمی نگاه کنید و با پیچ تنظیم، صفحه میکروسکوپ را آهسته به سمت بالا بیاورید. با مشاهده تصویر با پیچ جابجا کننده، لام را به اندازه ای حرکت دهید که تصویر در وسط میدان دید قرار گیرد. سپس تصویر را تنظیم کنید تا واضح دیده شود. عدسی با بزرگنمائی متوسط را در مسیر نور قرار دهید و تصویر را به آهستگی تنظیم کنید. عدسی با بزرگنمائی زیاد را در مسیر نور قرار دهید و مجددا" تصویر را تنظیم کنید.

دسته بندی محصولات