کدورت سنج

کدورت مطابق با استاندارد ISOEN 7027  به وسیله ی ابزار ابری سنج (نور پراکنده شده تحت زاویه ی 90 درجه) اندازه گیری می شود. منبع نور مادون قرمز امکان اندازه گیری نمونه های رنگی و بدون رنگ را فراهم می نماید.

زیست فرایند ارشیا
دسته بندی محصولات