مولتی متر

این  دستگاه برای تعیین هدایت و  PH  آب ، به کار می رود. روش های مختلفی برای به دست آوردن این دو پارامتر و ذخیره کردن آن ها وجود دارد.

زیست فرایند ارشیا
دسته بندی محصولات