مواد مصرفی الکترو بلاتینگ

انواع مواد مصرفی بلاتینگ شامل بافر های انتقال، محلول رنگ آمیزی، پد ها Fast Pads، فیلتر ها و کاغذ پی وی دی اف PVDF قابل ارائه می باشند.

زیست فرایند ارشیا
زیست فرایند ارشیا
دسته بندی محصولات