multiSUB Screen
تانک الکتروفورز افقی خیلی بزرگ
دسته بندی محصولات
 • تانک الکتروفورز افقی خیلی بزرگ
 • تانک الکتروفورز افقی خیلی بزرگ
 • تانک الکتروفورز افقی خیلی بزرگ
تانک الکتروفورز افقی خیلی بزرگ
کمپانی سازنده : Cleaver Scientific
کشور سازنده : انگلستان

تانک الکتروفورز افقی خیلی بزرگ

امکان الکتروفورز حداقل یک میکرو پلیت 96 خانه در یک ژل بزرگ با MSscreen فراهم میگردد.

- ابعاد تانک: 9 × 50 × 28 سانتیمتر

- دارای 3 سینی(UV) به ابعاد: 32 × 26(حداکثر نمونه: 672) و 24 × 26(حداکثر نمونه: 504) و 16 × 26 (حداکثر نمونه: 336) سانتیمتر

- حجم بافر: 1400 میلیلیتر

- دارای 6 شانه 28 دندانه، Loading guides and Dams

کلمات کلیدی :
تانک_الکتروفورز,افقی,Electrophresis,Horizontal
قیمت : 0 تومان
0 129
مدل ها :
 • MSSCREENTRIO (دارای Caster تهیه ژل و 3 سینی(UV) به ابعاد: 32 × 26(حداکثر نمونه: 672) و 24 × 26(حداکثر نمونه: 504) و 16 × 26 (حداکثر نمونه: 336) سانتیمتر)
  قیمت : 0 تومان
 • MSSCREENTRIO-NC (بدون Caster تهیه ژل و 3 سینی(UV) به ابعاد: 32 × 26(حداکثر نمونه: 672) و 24 × 26(حداکثر نمونه: 504) و 16 × 26 (حداکثر نمونه: 336) سانتیمتر)
  قیمت : 0 تومان
 • MSSCREEN16 (دارای Caster تهیه ژل و 1 سینی(UV) به ابعاد: 16 × 26(حداکثر نمونه: 336) سانتیمتر)
  قیمت : 0 تومان
 • MSSCREEN24 (دارای Caster تهیه ژل و 1 سینی(UV) به ابعاد: 24 × 26(حداکثر نمونه: 504) سانتیمتر)
  قیمت : 0 تومان
 • MSSCREEN32 (دارای Caster تهیه ژل و 1 سینی(UV) به ابعاد: 32 × 26(حداکثر نمونه: 672) سانتیمتر)
  قیمت : 0 تومان

  

این محصول را چگونه ارزیابی می کنید؟
 بسیار عالی
 عالی
 خیلی خوب
 خوب
 متوسط
 ضعیف
نظرات
CAPTCHA