GF Series
ترازوی آزمایشگاهی دقیق سری GF
دسته بندی محصولات
 • ترازوی آزمایشگاهی دقیق سری GF
 • ترازوی آزمایشگاهی دقیق سری GF
 • ترازوی آزمایشگاهی دقیق سری GF
ترازوی آزمایشگاهی دقیق سری GF
کمپانی سازنده : A&D
کشور سازنده : ژاپن

ترازوی آزمایشگاهی دقیق سری GF

محفظه دار

کلمات کلیدی :
ترازو,دقیق,Balance
قیمت : 12,300,000 تومان
0 30

مدل های 200، 300، 400، 600، 800 و 1000

حداکثر ظرفیت به ترتیب مدل ها:  210، 310، 410، 610، 810 و 1100 گرم

- دقت اندازه گیری:  0.001 گرم

مدل های 1200، 2000، 3000، 4000 و 6100 

حداکثر ظرفیت به ترتیب مدل ها:  1210، 2100، 3100، 4100 و 6100 گرم

- دقت اندازه گیری:  0.01 گرم

مدل های 6000 و 8000

حداکثر ظرفیت به ترتیب مدل ها:   6100 و 8100 گرم

- دقت اندازه گیری:  0.1 گرم

مدل ها :
 • GF-200
  قیمت : 0 تومان
 • GF-300
  قیمت : 12,300,000 تومان
 • GF-400
  قیمت : 0 تومان
 • GF-600
  قیمت : 13,500,000 تومان
 • GF-800
  قیمت : 0 تومان
 • GF-1000
  قیمت : 13,500,000 تومان
 • GF-1200
  قیمت : 0 تومان
 • GF-2000
  قیمت : 0 تومان
 • GF-3000
  قیمت : 12,300,000 تومان
 • GF-6000
  قیمت : 13,500,000 تومان

این محصول را چگونه ارزیابی می کنید؟
 بسیار عالی
 عالی
 خیلی خوب
 خوب
 متوسط
 ضعیف
نظرات
CAPTCHA