LEF-1...-S1
کوره آزمایشگاهی
دسته بندی محصولات
 • کوره آزمایشگاهی
 • کوره آزمایشگاهی
 • کوره آزمایشگاهی
کوره آزمایشگاهی
کمپانی سازنده : Lab Techکمپانی
کشور سازنده : کشور سازنده: کره جنوبی

کوره آزمایشگاهی 1100/ 1200/ 1250  درجه سانتیگراد

- دارای حجم های 3 ، 4.5 ، 12 ، 14 ، 27  و  63 لیتری

سری S  فقط دیجیتالی می باشد.

- سری P  دیجیتالی و قابل برنامه ریزی می باشد.

- دمای 1100 درجه سانتیگراد:  سری S-1  و  P-1

- دمای 1200 درجه سانتیگراد:  سری S-2  و  P-2

- دمای 1250 درجه سانتیگراد:  سری S-3  و  P-3

جهت دریافت قیمت سایر مدل ها با شرکت تماس بگیرید.

کلمات کلیدی :
کوره,آزمایشگاهی,Muffle,Furnace
قیمت : 0 تومان
0 29
مدل ها :
 • LEF-103S-1 (دیجیتالی، 1100 درجه، 3 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-105S-1 (دیجیتالی، 1100 درجه، 4.5 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-112S-1 (دیجیتالی، 1100 درجه، 12 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-115S-1 (دیجیتالی، 1100 درجه، 14 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-130S-1 (دیجیتالی، 1100 درجه، 27 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-103P-1 (دیجیتالی و پراگرمر، 1100 درجه، 3 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-105P-1 (دیجیتالی و پراگرمر، 1100 درجه، 4.5 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-112P-1 (دیجیتالی و پراگرمر، 1100 درجه، 12 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-115P-1 (دیجیتالی و پراگرمر، 1100 درجه، 14 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-130P-1 (دیجیتالی و پراگرمر، 1100 درجه، 27 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-103S-2 (دیجیتالی، 1200 درجه، 3 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-105S-2 (دیجیتالی، 1200 درجه، 4.5 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-112S-2 (دیجیتالی، 1200 درجه، 12 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-115S-2 (دیجیتالی، 1200 درجه، 14 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-130S-2 (دیجیتالی، 1200 درجه، 27 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-103P-2 (دیجیتالی و پراگرمر، 1200 درجه، 3 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-105P-2 (دیجیتالی و پراگرمر، 1200 درجه، 4.5 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-112P-2 (دیجیتالی و پراگرمر، 1200 درجه، 12 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-115P-2 (دیجیتالی وپراگرمر، 1200 درجه، 14 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-130P-2 (دیجیتالی و پراگرمر، 1200 درجه، 27 لیتری)
  قیمت : 0 تومان

این محصول را چگونه ارزیابی می کنید؟
 بسیار عالی
 عالی
 خیلی خوب
 خوب
 متوسط
 ضعیف
نظرات
CAPTCHA