Tube Furnace
کوره آزمایشگاهی برای نمونه لوله ای
دسته بندی محصولات
 • کوره آزمایشگاهی برای نمونه لوله ای
 • کوره آزمایشگاهی برای نمونه لوله ای
 • کوره آزمایشگاهی برای نمونه لوله ای
 • کوره آزمایشگاهی برای نمونه لوله ای
 • کوره آزمایشگاهی برای نمونه لوله ای
 • کوره آزمایشگاهی برای نمونه لوله ای
کوره آزمایشگاهی برای نمونه لوله ای
کمپانی سازنده : Lab Tech
کشور سازنده : کره جنوبی

کوره آزمایشگاهی لوله ای  1100/ 1200/ 1250  درجه سانتیگراد

- برای اندازه های محتلف

سری S  فقط دیجیتالی می باشد.

سری P  دیجیتالی و قابل برنامه ریزی می باشد.

- دمای 1100 درجه سانتیگراد:  سری S-1  و  P-1

- دمای 1200 درجه سانتیگراد:  سری S-2  و  P-2

- دمای 1250 درجه سانتیگراد:  سری S-3  و  P-3

جهت دریافت قیمت سایر مدل ها با شرکت تماس بگیرید.

قیمت : 0 تومان
0 20
مدل ها :
 • LEF-401S-1
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-402S-1
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-403S-1
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-404S-1
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-405S-1
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-401S-2
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-402S-2
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-403S-2
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-404S-2
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-405S-2
  قیمت : 0 تومان

این محصول را چگونه ارزیابی می کنید؟
 بسیار عالی
 عالی
 خیلی خوب
 خوب
 متوسط
 ضعیف
نظرات
CAPTCHA