Elevator Furnace
کوره آزمایشگاهی آسانسوری
دسته بندی محصولات
 • کوره آزمایشگاهی آسانسوری
کوره آزمایشگاهی آسانسوری
کمپانی سازنده : کمپانی Lab Tech
کشور سازنده : کشور سازنده: کره جنوبی

کوره آزمایشگاهی آسانسوری  1100/ 1200/ 1250  درجه سانتیگراد

- دارای حجم های  2 و  3 لیتری

سری S  فقط دیجیتالی می باشد.

سری P  دیجیتالی و قابل برنامه ریزی می باشد.

- دمای 1100 درجه سانتیگراد:  سری S-1  و  P-1

- دمای 1200 درجه سانتیگراد:  سری S-2  و  P-2

- دمای 1250 درجه سانتیگراد:  سری S-3  و  P-3

کلمات کلیدی :
کوره,Elevator,Furnace
قیمت : 0 تومان
0 19
مدل ها :
 • LEF-503S-1 (دیجیتالی، 1100 درجه، 2 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-505S-1 (دیجیتالی، 1100 درجه، 3 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-503P-1 (دیجیتالی و قابل برنامه ریزی، 1100 درجه، 2 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-505P-1 (دیجیتالی و قابل برنامه ریزی، 1100 درجه، 3 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-503S-2 (دیجیتالی، 1200 درجه، 2 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-505S-2 (دیجیتالی، 1200 درجه، 3 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-503P-2 (دیجیتالی و قابل برنامه ریزی، 1200 درجه، 2 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-505P-2 (دیجیتالی و قابل برنامه ریزی، 1200 درجه، 3 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-503S-3 (دیجیتالی، 1250 درجه، 2 لیتری)
  قیمت : 0 تومان
 • LEF-505S-3 (دیجیتالی، 1250 درجه، 3 لیتری)
  قیمت : 0 تومان

این محصول را چگونه ارزیابی می کنید؟
 بسیار عالی
 عالی
 خیلی خوب
 خوب
 متوسط
 ضعیف
نظرات
CAPTCHA